استناد تلویزیون به صفحه جعلی رئیسی در توییتر

استناد تلویزیون به صفحه جعلی رئیسی در توییتر

محمدحسن نجمی، نویسنده روزنامه شرق با انتشار خبر تکذیب مربوط به صفحه توییتر رئیسی، در توییتر خود نوشت: این حساب جعلی است و جالب‌تر اینکه چند روز پیش اخبار تلویزیون داشت به این حساب استناد می‌کرد! در حالی که اسفند ۹۵ هم تکذیب شده بود!

https://www.bartarinha.ir/fa/news/842436/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1