آهنگ جدید مازیار فلاحی با نام نازنین

آهنگ جدید مازیار فلاحی با نام نازنین

تک آهنگ «نازنین» به آهنگسازی فرامرز نصیری و خوانندگی مازیار فلاحی، پس از دریافت مجوز ارشاد منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/852647/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86